Головна / Про банк / Загальна інформація / Корпоративні цінності

Корпоративні цінності

Версія для друку

Корпоративна соціальна відповідальність

Банк бере на себе зобов’язання, що пов’язують його діяльність з морально-етичними цінностями, реалізує свої соціальні та благодійні ініціативи на постійній основі.

Створення цінності для клієнта

Розвиваючи довгострокові відносини з клієнтами, банк створює можливості для реалізації їхніх цілей, спрямованих на досягнення добробуту, укріплення ринкових позицій та створення стратегічних переваг бізнесу.

Демократичний стиль керівництва

Стиль управління, стабільність складу менеджменту формують відчуття комфорту і впевненості, створюють сприятливі умови для розвитку кожного працівника як особистості та професіонала, підвищуючи цінність праці в організації, а також гарантують дотримання зобов’язань, взятих на себе банком як партнером на ринку.

Толерантність

Через повагу до себе та своєї справи розвивається терпимість до чужої думки, поведінки, що сприяє формуванню однозначної послідовної позиції банку на ринку.
Ми дотримуємося таких принципів:

Цілісність команди

Внутрішня єдність команди формується на основі схожості цілей, поваги до корпоративних цінностей, розуміння загальної відповідальності за клієнта, репутацію партнерів, значимість своєї діяльності для суспільства.

Культура відкритого спілкування

Культура та відкритість спілкування формується у результаті союзу вільних особистостей, для яких прозорість діяльності, система внутрішнього інформування про досягнення, управлінські зміни, технічні інновації у роботі колег, готовність до взаємодопомоги визначають рівень розвитку всього колективу банку.

Постійне вдосконалення

Ставлення до роботи як до покликання і засобу реалізації наших ідей та прагнень, постійний економічний, соціальний, духовний розвиток кожної людини та команди у цілому, прагнення вдосконалити власне життя та життя інших відповідають найвищому рівню в ієрархії людських цінностей і взагалі корпоративних цінностей банку.