Головна / Про банк / Новини

Новини

Версія для друку

Оновлена інформація щодо внесення змін до ліквідаційної маси ПАТ "Кредитпромбанк"

 

Додаток

Форма для заповнення інформації

щодо внесення змін до

ліквідаційної маси

 

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

 

          Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 285/15 від 02.11.2015 року та № 341 від 14.02.2019 року затверджено  ліквідаційну масу ПАТ «Кредитпромбанк» станом на 01.09.2015 року зі змінами станом на 01.01.2019 року:

-         Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 503 902 594,42 грн.;

-         Оціночна вартість –  199 617 040,25 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді кредитної заборгованості юридичних осіб, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «Кредитпромбанк», складеного ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №113/19 від 15.02.2019р., виданий Фондом державного майна України).

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Кредитпромбанк» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.09.2015 р. з урахуванням змін на 01.07.2019 р. (зі змінами)(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1933 від 29.07.2019 р.)

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.09.2015 р. з урахуванням змін на 01.07.2019 р. (зі змінами):

Група активів

Балансова вартість станом на 01.09.2015 р. з урахуванням змін на 01.07.2019 року (грн.)

Ринкова вартість активів з урахуванням змін на 01.07.2019 р. (грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

14 364 170,68

14 364 170,68

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

520 508,11

715 431,97

3

Кошти в інших банках

275 237 041,08

1 706 470,00

4

Кредити, надані юридичним та фізичним особам

319 153 734,30

17 752 208,00

5

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

16 825 077,60

123 940,00

6

Дебіторська заборгованість

4 124 651,43

159 417,96

7

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

873 677 411,22

173 409 226,00

 

Всього

1 503 902 594,42

208 230 865,25

 

Уповноважена особа

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб на ліквідацію

ПАТ «Кредитпромбанк»                            ___________           О.О. Тімонін