Головна / Малому бізнесу / Кредити / Кредит на купівлю комерційного транспорту

Кредит на купівлю комерційного транспорту

Версія для друку
 
 
 
 
Для збільшення об’ємів продажу та зменшення витрат Вашого бізнесу ПАТ «Кредитпромбанк» надає цільові кредити на купівлю комерційних транспортних засобів під заставу автомобіля, що купується.

 

Переваги кредиту:

Тарифи та умови:

Мета кредитування Придбання нового транспортного засобу для комерційних цілей
Вид операції Кредит
Сума кредиту до 1 000 000,00 гривень
Строк кредитної лінії / траншу / кредиту до 60 місяців (включно)
Валюта Гривня (UAH)
Комісія 1% від суми кредиту
Спосіб надання кредиту Безготівковий, шляхом зарахування на поточний рахунок позичальника у банку з подальшим переказом коштів на поточний рахунок продавця
Періодичність погашення заборгованості по кредиту 1. Щомісячно ануїтетними платежами
2. Щомісячно рівними частинами
Забезпечення Транспортний засіб, що купується

Документи для оформлення кредиту:

Для позичальників/ майнових поручителів/ фінансових поручителів фізичних осіб- підприємців або фізичних осіб:

 1. Паспорт громадянина України – позичальника і його дружини/чоловіка;
 2. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
 3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера позичальнику і його дружині/чоловіку;
 4. Виписка з Єдиного державного реєстру;
 5. Документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби;
 6. Свідоцтво платника єдиного податку (за наявності);
 7. Декларація за формою 1 за 3 останні звітні квартали (для платників фіксованого податку і загальної системи оподаткування);
 8. Звіт суб’єкта малого підприємництва фізичної особи – платника єдиного податку за 3 останні звітні квартали (для платників єдиного податку);
 9. Патенти, ліцензії, дозволи, якщо діяльність позичальника передбачає наявність таких документів;
 10. Довідка з банку, де позичальник обслуговується, що містить інформацію про відкриті поточні рахунки, обороти за рахунками за останні 6 (шість) місяців з щомісячною розбивкою (за наявності);
 11. Довідка про наявність/відсутність заборгованості за кредитними операціями в банках, де позичальник обслуговується (за наявності);
 12. Правовстановчі документи на майно, що пропонується в забезпечення.

При розгляді заяви про надання кредиту можуть знадобитися додаткові документи.

Для позичальників/ майнових поручителів/ фінансових поручителів юридичних осіб:

1. Установчі і реєстраційні документи:

 • виписка з Єдиного державного реєстру;
 • довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • чинний витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • документи, що підтверджують взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;
 • реєстр (витяг з реєстру) акціонерів (для акціонерних товариств);
 • статут юридичної особи з усіма змінами та доповненнями;
 • довідка позичальника/поручителя/майнового поручителя (підписана керівником та скріплена печаткою) про усі зміни та
 • доповнення до установчих документів та зміни у складі керівництва;
 • патенти, ліцензії, дозволи, якщо діяльність позичальника передбачає наявність таких документів.

2. Документи, що підтверджують повноваження на отримання кредиту та вчинення усіх пов’язаних з цим дій:

 • рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про одержання кредиту/передачу в заставу майна;
 • копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, копії їхніх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів.

3. Фінансові документи:

 • баланс (форма № 1, 1- м), звіт про фінансові результати (форма № 2, 2- м) на 3 останні звітні квартальні дати;
 • звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1- Б) на останню звітну квартальну дату;         
 • декларація з податку на прибуток позичальника на останню звітну дату;
 • розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва– юридичною особою на останню звітну дату;
 • податкова декларація з податку на додану вартість на останню звітну квартальну дату.

4. Довідки від банків, що обслуговують позичальника:

 • про наявність/відсутність заборгованості за кредитами, в тому числі простроченої, наданими порукам (не раніше, ніж за 10 днів до надання в банк). Позичальник надає копії чинних договорів кредиту, договорів поруки, договору застави, гарантії станом на дату надання заяви на отримання кредиту (за наявності);
 • про надходження на поточні рахунки (у національній та іноземній валютах), відкриті позичальнику, за останні 6 (шість) місяців з щомісячною розбивкою.

5. Документи щодо забезпечення:

 • правовстановчі документи на майно, що пропонується в забезпечення.

При розгляді заяви про надання кредиту можуть знадобитися додаткові документи.

Бюро кредитних історій, з якими співпрацює банк: