Головна / Малому бізнесу / Кредити / Реструктуризація кредитів

Стандартні варіанти проведення реструктуризації кредитів

Версія для друку

 Варіанти реструктуризації за умови відсутності простроченої заборгованості

– Коригування графіка погашення кредитної заборгованості (переоцінка заставного майна не вимагається):
А) наближення дня платежу за кредитом та/або процентами/комісіями до дня отримання основних грошових потоків Позичальника;
Б) для мультивалютних кредитних ліній, у яких ліміт кредитування встановлено в гривневому еквіваленті, для зменшення кредитного навантаження, а також недопущення  перевищення ліміту кредитування, що виникає внаслідок коливань курсу валют,  встановлення графіка погашення спочатку іноземної валюти, а потім гривні.

– Заміна кінцевої дати погашення кредиту:
Цей варіант реструктуризації дозволяє знизити навантаження за кредитом шляхом збільшення строку дії договору кредиту, при якому платежі розподіляються пропорційно до нового строку кредитування.

– Відстрочення погашення періодичних платежів за основною сумою боргу по кредитній операції:
Для більш суттєвого зменшення щомісячного/щоквартального платежу Банк може запропонувати Позичальнику відстрочення погашення щомісячних/щоквартальних платежів за основною сумою боргу у повному або частковому розмірі на строк до 12 місяців. У цей період Позичальник відповідно до умов  додаткового договору до договору кредиту сплачуватиме лише проценти/комісії та може не здійснювати платежів з повернення основної суми боргу за кредитним договором.

– Відстрочення погашення платежів за нарахованими доходами (процентами, комісіями) по кредитній операції:
Часткове відстрочення сплати нарахованих процентів/комісій за кредитом може застосовуватись одночасно з повним відстроченням погашення щомісячних платежів за основною сумою боргу на період дії такого відстрочення. Графік інших платежів за кредитом при цьому складається таким чином, що протягом періоду сплати відстрочених процентів Позичальник зобов'язаний щомісячно сплачувати платіж за кредитом, частину загальної суми відстрочених процентів та суму поточних процентів.

– Зменшення розміру процентної ставки:
Зменшення процентної ставки/комісії за кредитом (здійснюється на тимчасовій  основі).

– Рефінансування поточної заборгованості за договором кредиту:
Рефінансування поточної заборгованості за договором кредиту здійснюється шляхом укладання договору про надання кредиту (траншу) на рефінансування поточної заборгованості (за основною сумою боргу, нарахованими процентами та комісіями) за кредитом, що реструктуризується.

 Варіанти реструктуризації кредиту у разі наявності простроченої заборгованості

– Усі вищевказані умови реструктуризації;

– Усі вищевказані умови реструктуризації, з одночасним рефінансуванням простроченої заборгованості:
Реструктуризація здійснюється за вищевказаними варіантами реструктуризації кредитів, з одночасним укладанням договору про надання кредиту (траншу) на рефінансування простроченої заборгованості (за основною сумою боргу, нарахованими процентами та комісіями) за кредитом, що реструктуризується.

– Повне рефінансування всієї поточної заборгованості за договором кредиту:
Реструктуризація здійснюється шляхом повного рефінансування всієї поточної заборгованості за договором кредиту (поточної та простроченої заборгованості по кредиту, нарахованим процентам та комісіям).
Обов'язковою умовою реструктуризації кредиту є підтвердження Позичальником наміру та можливості погашення кредиту шляхом сплати не менше ніж 20% від загальної суми простроченої заборгованості в день прийняття рішення про реструктуризацію або в день укладення договору кредиту з новими умовами кредитування.

– Зменшення розміру або незастосування штрафних санкцій, встановлених у договорі кредиту:
У деяких випадках для зменшення кредитного навантаження на Позичальника приймається рішення щодо повного або часткового нестягнення нарахованих та несплачених Позичальником на час прийняття рішення про реструктуризацію фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойок тощо).

Додаткова інформація:
·    Позичальнику може бути запропоновано один чи одночасно декілька стандартних варіантів реструктуризації кредиту.